TH I EN

Recommend

ข้อมูลที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

image
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากร
image
บทพระธรรมเทศนา เรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ONAB Services

บริการสำนักพุทธ

ข่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

image
ประชุมการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดสว่างอารมณ์ อำเภอบางไทร
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันสวดมนต์ ทำสมาธิ แผ่เมตตา ในวันธรรมสวนะ
image
พศจ.สระแก้ว เยี่ยมและนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนปัจจันตเขตวิทยา อำเภอตาพระยา
image
พศจ.สระแก้ว ถวายหน้ากากผ้า คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว
image
ตรวจสอบพื้นที่และอุโบสถ วัดราษฎร์นิมิต อ.เมืองฯ จ.สระแก้ว เพื่อขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จัดรายการวิทยุทุกวันพุธ
image
นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายโกวิทย์ กุลมี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อการแก้ไขสังกัดคณะสงฆ์และที่ตั้งวัดในทะเบียนวัดของวัดสันติวิมุตยาราม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
image
นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น และวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ ร่วมกันประชุมในการดูแล อนุรักษ์ รอยพระพุทธบาทโบราณ ณ วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลวัด และ พระทั่วประเทศ พ.ศ.2562

Video Multimedia

วีดิโอมัลติมีเดีย

ONAB E-Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,321,598