TH I EN

Recommend

ข้อมูลที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

image
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากร
image
บทพระธรรมเทศนา เรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ONAB Services

บริการสำนักพุทธ

ข่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

image
พศจ.สระแก้ว ถวายหน้ากากผ้า คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว
image
ตรวจสอบพื้นที่และอุโบสถ วัดราษฎร์นิมิต อ.เมืองฯ จ.สระแก้ว เพื่อขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จัดรายการวิทยุทุกวันพุธ
image
นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายโกวิทย์ กุลมี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และร้อยโทภูริภัค ดำบุญมา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลวัดหนองชาด ขอแก้ไขสังกัดคณะสงฆ์ในทะเบียนวัดให้ถูกต้อง

ข้อมูลวัด และ พระทั่วประเทศ พ.ศ.2562

Video Multimedia

วีดิโอมัลติมีเดีย

ONAB E-Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,117,486