TH I EN
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน OTOP ระดับประเทศ ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สาร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คติธรรม เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ จากสมเด็จพระอริยวงศาตคญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานหน้าพระประธานพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือวัดทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก

Recommend

ข้อมูลที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

image
วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์ภาค ๑๔ - ๑๕ (ธรรมยุต) นำโดยพระเดชพระคุณพระศรีมงคลเมธี รองเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธรรมยุต) วัดจันทน์กะพ้อ เป็นประธานกล่าวเปิดปฐมนิเทศคณะกรรมการตรวจใบตอบธรรมศึกษาชั้นตรี ภาค ๑๔ - ๑๕ (ธรรมยุต) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีนี้ด้วย ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองจอก ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี การนี้นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม จัดเตรียมสถานที่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย แก่พระภิกษุที่ร่วมจะมาร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระเลขานุการ ในคณะสงฆ์ภาค ๑๔ - ๑๕ (ธรรมยุต) ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในครั้งนี้ด้วย

ONAB Service

บริการสำนักพุทธ

ข่าวสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด

Video Multimedia

วีดิโอมัลติมีเดีย

ONAB E-Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image
image
image
image
image
image
image

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,146,974