TH I EN
การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ และสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ งดพิธีถวายสังฆทาน ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันพุทธมณฑลรำลึก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ปีที่ ๖๗ ครบรอบวันก่อฤกษ์สร้างพุทธมณฑล วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

Recommend

ข้อมูลที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๔
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๙ น. พระอาจารย์จีนธรรมานุกร ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิทัตตาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

ONAB Service

บริการสำนักพุทธ

ข่าวสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด

image
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. จังหวัดสกลนคร จัดพิธีถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุที่บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๕ รูป เป็นวันที่ ๑๓
image
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. จังหวัดสกลนคร จัดพิธีถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุที่บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๕ รูป
image
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ดำเนินการจัดโครงการธรรมสัญจร ปีที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดจัดโครงการ รวม ๑๘ อำเภอ ๒๐ ครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในจังหวัดสกลนคร ซึ่งในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ ๓

ข้อมูลวัด และ พระทั่วประเทศ พ.ศ.2564

Video Multimedia

วีดิโอมัลติมีเดีย

ONAB E-Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image
image
image
image
image
image
image

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,699,205