TH I EN
นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบหมายให้นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการฯลงพื้นที่วางแผนดูเเลและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษาและถวายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคชื่อบัญชี "กองทุน น้ำพระทัยหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร" สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมเนื่องในวาระ ๑๐๐ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอชี้แจงว่ามีวัดทั่วประเทศที่มีความพร้อมในการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จำนวน 779 วัด Temple isolation การสนับสนุนการกักตัวที่วัด

Recommend

ข้อมูลที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

image
“สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0”
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๔
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๙ น. พระอาจารย์จีนธรรมานุกร ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิทัตตาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

ONAB Service

บริการสำนักพุทธ

ข่าวสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด

image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ​ ให้นายมนต์สิทธิ์​ ไพศาลธนวัฒน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร​ อัญเชิญรถจักยานกายภาพพระราชทาน​ ถวายแด่พระอาจารย์สมภพ​ โชติปญฺโญ  วัดไตรสิกขาราม บ้านฝาง ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
image
ถวายคำแนะนำรายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตลอดจนแนวทางการการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์เข้าใช้พื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์และใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
image
นายประสงค์​  ทองประ​ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร​ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดและจัดประชุม​คณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตสร้างวัด ในเขตอำเภอภูพาน จำนวน 2 แห่ง ในวันที่ 22 ก.ค. 2564

ข้อมูลวัด และ พระทั่วประเทศ พ.ศ.2564

Video Multimedia

วีดิโอมัลติมีเดีย

ONAB E-Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image
image

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,636,277