TH I EN
นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีเถาะ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูโกมุทสิทธิการ เจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี เป็นองค์แสดงธรรม พร้อมนำคณะสงฆ์จากวัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร รับบิณฑบาต ณ วิหารพุทธมณฑล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดให้มีพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ในทุก ๆ เดือนโดยเลือกวันที่ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ หรือแรม ๑๕ ค่ำ ของแต่ละเดือน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการ ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา และยังสร้างความรักสามัคคีภายในองค์กรอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,977,031