TH I EN
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมปรึกษาหารือกับโรงพยาบาลสงฆ์ เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพพระสงฆ์ การเชื่อมต่อข้อมูล และการจัดทำฐานข้อมูล Big Data

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อปรึกษาหารือการจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพพระสงฆ์ การเชื่อมต่อข้อมูล และการจัดทำฐานข้อมูล Big Data ร่วมกันต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,975,547