TH I EN
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ และตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชำนาญงาน (ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับโอนข้าราชการ |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,348,815