TH I EN
พระสงฆ์ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา...สู่ประชาคมโลก

พระสงฆ์ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา...สู่ประชาคมโลก
พระสงฆ์ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา...สู่ประชาคมโลก
พระเมธีวชิโรดม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์
ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,116,677