TH I EN
พิธีเปิดอบรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๗) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๗) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วย นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๗) และบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เข้าร่วมอบรมฯ ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,974,809