TH I EN
การประชุม คณะกรรมการพิจารณาคำขอ (กพข.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ (กพข.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ ๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,146,919