TH I EN
พิธีมอบบ้านโครงการสังฆประชานุเคราะห์ ณ บ้านพรหมทินใต้ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บ้านพรหมทินใต้ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จัดพิธีมอบบ้านโครงการสังฆประชานุเคราะห์ โดยมี พระเดชพระคุณพระพรหมกวี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๓ เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พระสังฆาธิการในจังหวัดลพบุรี ในพิธีมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ นายอินทพร จันเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี และ หัวหน้าหน่วยงานราชการในจังหวัดลพบุรี และคณะครู นักเรียน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้าร่วมในพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,977,031