TH I EN
การตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ สนามสอบวัดบวรนิเวศวิหารและสนามสอบวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายดำรงค์ สอนอ้น ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อถวายกำลังใจ แด่คณะกรรมการและพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นตรี ณ สนามสอบวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าสอบจำนวน ๘๔ รูป และสนามสอบวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าสอบจำนวน ๑๔๔ รูป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,975,547