TH I EN
โครงการติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา เขต๑,๓,๑๒,๑๓ และ๑๕

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา๐๘.๓๐น. ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชปริยัติสุนทร รักษาการรองประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดโครงการติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา เขต๑,๓,๑๒,๑๓ และ๑๕ โดยมีนายนายสิทธา มูลหงส์ ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวถวายรายงานและบรรยายพิเศษ โดยมีสามเณรจาก เขต๑,๓,๑๒,๑๓ และ๑๕ ผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมสนองงานพร้อมกับเข้าร่วมโครงการดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,976,331