การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งท

News image

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสีเหลือง อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จั...

อ่านต่อ ...

รายงานการจัดกิจกรรมและการใช้สถานที่ ณ พุทธมณฑล ประจำเดือน ก.ค.๕๘

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

อ่านต่อ ...

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

News image

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปิ่นเกล้า๑ ชั้น ๙ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร นายชยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ....

อ่านต่อ ...

พิธีปฏิบัติบูชา พระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๕๘

News image

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดพิธีปฏิบัติบูชา พระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ถว...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบเกียรติบัตร “โครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประม

News image

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ผู้ผ่านการอบรม “โครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕...

อ่านต่อ ...

พิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

News image

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องปิ่นเกล้า๑ ชั้น ๙ โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด กร...

อ่านต่อ ...

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาภาวะผู้นำ และการสร้างทีม เพื่อเพิ่มพูน และพัฒนาศักยภาพขอ

News image

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาภาวะผู้นำ และการสร้างทีม เพื่อเพิ่มพูน และพัฒนาศักยภาพของข้าราชการระดับอำนวยการต้น/สูง ชำนาญการพิเศษ แล...

อ่านต่อ ...

พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ ๙๐ ปี พรรษา ๗๐ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙)

News image

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญเครื่องสักการะ ประกอบด้วย น้ำสรง ผ้าไตร แจกันดอกไม้ พระราชทานแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู...

อ่านต่อ ...

พิธีสืบชะตาหลวง ถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ครบรอบอายุวัฒนมงคล

News image

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนจัดพิธีสืบชะตาหลวง ตามประเพณีล้านนา ถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วงวรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กร...

อ่านต่อ ...

พศ. ร่วมกับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จัดพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวง

พศ. ร่วมกับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จัดพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวง มอบรางวัลสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาดีเด่น ฉลองปริญญาบัตร-พัดเปรียญ เปรียญธรรม ๙ ประโยค มอบทุนพระธรรมทูตดีเด่น และมอบประกาศนียบัตร พัดบาลีศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นายพนม  ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง กำหนดจัดพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ทุนเล่าเรียนหลวง (ประเภททุนต่อเนื่อง) ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับบริหารการศึกษาสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาดีเด่น พิธีมอบรางวัลสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมดีเด่น ฉลองปริญญาบัตร-พัดเปรียญ เปรียญธรรม ๙ ประโยค มอบทุนพระธรรมทูตดีเด่น ...

อ่านต่อ ...

การตรวจประเมินโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ (ม) ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ประชุมมอบนโยบายและตรวจประเมินการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา " หมู่้บานรักษาศีล ๕ " ...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุรินทร์ เชิญชวนรับสมัครเข้าร่วมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

เมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘  นายวินัย  ตรงจิตพิทักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘...

อ่านต่อ ...

จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)หมู่บ้านรักษาศีล๕

เมื่อวันที่  ๖ สิงหาคม  ๒๕๕๘  คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" และการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย...

อ่านต่อ ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรม

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลางจังหวัดชั้น ๓ ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ...

อ่านต่อ ...

พศจ พิษณุโลก จัดกิจกรรม" รวมพลังหัวใจใฝ่ศีล ๕ " ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ ...