รายงานสรุปกิจกรรมสำนักงานพุทธมณฑล ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

รายงานสรุปกิจกรรมสำนักงานพุทธมณฑล ประจำเดือนธันวาคม ...

อ่านต่อ ...

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 27 มกราคม 2558

วันนี้ (27 มกราคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ...

อ่านต่อ ...

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจเยี่ยมวัดในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

News image

เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธสถาน ร่วมกับ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ...

อ่านต่อ ...

พศ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

พศ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ...

อ่านต่อ ...

ผอ.พศ.เข้าถวายมุฑิตาสักการะ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี

News image

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ...

อ่านต่อ ...

พิธีเปิดการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๕๐ ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

News image

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชยญาติการาม ...

อ่านต่อ ...

พศจ.นนทบุรี ทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5

วันนี้ (29 ธ.ค.57) เวลา 09.00  น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี  ประกอบพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้แก่ผู้นำชุมชนตำบลเกาะเกร็ด  จำนวน 7  หมู่  ่โดยมีนายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ...

อ่านต่อ ...

พศจ.นครปฐม จัดประชุมชี้แจงรายอำเภอโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จัดประชุมชี้แจงโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"...

อ่านต่อ ...

พศจ.นนทบุรีประชุมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอ.บางใหญ่

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ประชุมบูรณาการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย จัดโครงการสถานศึกษารักษาศีล ๕ ณ โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร

วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย และข้าราชการ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย...

อ่านต่อ ...

คณะสงฆ์ภาค ๙ จัดพิธีมอบป้ายโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และโครงการ “ศาสนาค้ำพะยูง”

News image

คณะสงฆ์ภาค ๙ จัดพิธีมอบป้ายโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และโครงการ “ศาสนาค้ำพะยูง” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น...

อ่านต่อ ...