ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ครั้งที่ ๘

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ครั้งที่ ๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ...

อ่านต่อ ...

พิธีแถลงข่าวโครงการ “ถวายอุปกรณ์การศึกษา เครื่องพิมพ์บราเดอร์ ให้แก่วัดที่เปิดการเรียนการสอนพระปริยั

News image

พิธีแถลงข่าว บราเดอร์ ร่วมกับบุ๊คสไมล์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการ “ถวายอุปกรณ์การศึกษา เครื่องพิมพ์บราเดอร์ ให้แก่วัดที่เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ” ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ ...

อ่านต่อ ...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตร งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ

News image

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตร งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ...

อ่านต่อ ...

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ สายที่ ๕

News image

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้แทนพระองค์...

อ่านต่อ ...

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศและต่ออายุหนังสือเดินทางสำหรับพระภิกษุสามเณร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ...

อ่านต่อ ...