โครงการอบรมสัมมนาพระธรรมทูตสายที่ ๑ ณ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

News image

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๑ ...

อ่านต่อ ...

ปตท.มอบเงินสนับสนุนกองทุนปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ ล้านบาท

News image

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน จำนวน ๒ ล้านบาท ...

อ่านต่อ ...

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๓๐๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะโฆษกและคณะทำงานโฆษกประจำสำนักงานพ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๓๐๕/๒๕๕๗ เรื่อง ...

อ่านต่อ ...

พศ. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗

พศ. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด คณะสงฆ์หนเหนือ และหนตะวันออก เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ...

อ่านต่อ ...

แนวทางมาตรการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกภาคส่วน

...

อ่านต่อ ...

พศ.จัดประชุมคณะทำงานจัดทำห้องสมุดดิจิตอล

News image

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำห้องสมุดดิจิตอล ...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย จัดโครงการสถานศึกษารักษาศีล ๕ ณ โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย

วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย และข้าราชการ ...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย จัดโครงการสถานศึกษารักษาศีล ๕ ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย

News image

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย จัดโครงการสถานศึกษารักษาศีล ๕ ณ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมืองสุโขทัย

News image

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย ร่วมการประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปี ๒๕๕๗

News image

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดสุโขทัย...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จังหวัดสุโขทัย

News image

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง...

อ่านต่อ ...