พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐-๑๑-๑๒ ประจำปี ๒๕๕๘

News image

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตะวันออก ภาค ๑๐-๑๑-๑๒ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก และคณะสงฆ์ พร้อมด้วยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ซึ่งมีพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งใหม่ จำนวน ๓๑๔ รูป ...

อ่านต่อ ...

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆ

News image

...

อ่านต่อ ...

พศ. จัดโครงการอบรมพัฒนาครู สู่มาตรฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ/ไทย รุ่น ๑

News image

เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  เวลา 08.45 น. พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครู สู่มาตรฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ/ไทย รุ่น ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1, 2, 3, 4, 12, 13, และ 14 โดยมี พระราชวัชราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ...

อ่านต่อ ...

พิธีฌาปนกิจศพพระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

News image

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพพระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะภาค 12 อดีตประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยมีพระเถรานุเถระพร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ในการนี้ นายชยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีด้วย ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ...

อ่านต่อ ...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองกุลบุตรที่จะเข้าอุปสมบท ณ ประเทศอินเดีย

News image

เมื่อวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองกุลบุตรที่จะเข้าอุปสมบท ณ ประเทศอินเดีย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมในพิธี ณ พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ...

อ่านต่อ ...

รับสมัครประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งเกี่ยวกับการรักษาศีล ๕ งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกา

News image

ใบสมัคร      คลิกที่นี่ ระเบียบการประกวด การร้องเพลงลูกทุ่งเกี่ยวกับการรักษาศีล ๕       คลิกที่นี่ ระเบียบการประกวด การสวดมนต์ยกห้อง ได้บุญยกทีม คลิกที่นี ระเบียบการประกวด การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ             คลิกที่นี่ กำหนดการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา                   คล...

อ่านต่อ ...

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้

News image

เมื่อวัน ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ถวายมุทิตาสักการะ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ...

อ่านต่อ ...

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

News image

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ปริยัตินิเทศส่วนกลาง จัดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานสงฆ์ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน สรุปว่า ...

อ่านต่อ ...

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัด และคณะสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

News image

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำโดยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นายณรงค์เดช ชัยเนตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา, นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและตรวจเยี่ยมวัดในจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ และพบปะประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัจจ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายอุบลพันธ์  ขันผนึก ...

อ่านต่อ ...

พศ. ประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพร

News image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สำนักงาน และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสีเหลือง อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ...

อ่านต่อ ...

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔

News image

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดแจ้ง ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๘  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”   โดยมี พระครูสิทธิการโสภณ เจ้าคณะตำบลชัยบุรี กิตติมศักดิ์ ...

อ่านต่อ ...

การประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

News image

วันที่ 10 พ.ย. 58 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ...

อ่านต่อ ...

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เปิดหมู่บ้านศีล ๕ ระยะ ๓

News image

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดไร่ขิง  อ.สามพราน จ.นครปฐม  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นประธานเปิดพิธีประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๓ ณ วัดไร่ขิงระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤศจิกายน นี้ โดยมีคณะสงฆ์ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ...

อ่านต่อ ...

ขอให้ พศจ. ดาวน์โหลด MOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ระยะที๓

ดาวน์โหลด MOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ...

อ่านต่อ ...

สารคดี "รณรงค์รักษาศีล๕" จำนวน ๕ ตอน

...

อ่านต่อ ...