พศ. จัดโครงการให้บริการต่อสัญญาและรับชำระค่าเช่าที่ดิน/อาคาร นอกสถานที่ (Mobile Unit) ในวันหยุดราชกา

พศ. จัดโครงการให้บริการต่อสัญญาและรับชำระค่าเช่าที่ดิน/อาคาร นอกสถานที่ (Mobile Unit) ในวันหยุดราชการ ณ วัดจันทาราม เขตธนบุรี ...

อ่านต่อ ...

ผอ.พศ. ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนระบบงานป้องกันยาเสพติดและบำบัดรักษา

News image

ผอ.พศ. ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนระบบงานป้องกันยาเสพติดและบำบัดรักษา ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)...

อ่านต่อ ...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมา

News image

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ พุทธมณฑล ...

อ่านต่อ ...

เชิญร่วมถวายชุดหนังสือ โครงการบรรพชาสามเณรในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม

News image

โครงการถวายชุดหนังสือเข้า "โครงการบรรพชาสามเณรในถิ่นทุรกันดาร" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558...

อ่านต่อ ...

พิธีตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณลานองค์พระประธานพุทธมณฑล

News image

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ...

อ่านต่อ ...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

News image

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุรินทร์ มอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

News image

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด ได้จัดพิธีมอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีประทานป้าย "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ "...

อ่านต่อ ...

จังหวัดนครปฐม ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต่อเนื่องพร้อมดึงภาคประชาสังคมร่วมวางแผนการขับเคลื

เมื่อเร็ว ๆ นี้ (๒๑ มกราคม ๒๕๕๘) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"...

อ่านต่อ ...

จังหวัดนครปฐม มอบป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

สืบเนื่องจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มายังสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด โดยกำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ...

อ่านต่อ ...

พศจ.นนทบุรี ทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5

วันนี้ (29 ธ.ค.57) เวลา 09.00  น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี  ประกอบพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้แก่ผู้นำชุมชนตำบลเกาะเกร็ด  จำนวน 7  หมู่  ่โดยมีนายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ...

อ่านต่อ ...