TH I EN
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้ง เนื่องในวันธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีขาล

วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้ง เนื่องในวันธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีขาล โดยมีนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณหน้าอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,144,898