TH I EN
กิจกรรมโครงการจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ พุทธมณฑล

กิจกรรมโครงการจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมโครงการจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี พระศรีธรรมภาณี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และการถวายสังฆทาน นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายสังฆทาน ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล บริเวณด้ายซ้ายองค์พระประธานพุทธมณฑล

พุทธมณฑล เปิดให้พุทธศาสนิกชน สามารถร่วมเวียนเทียนได้ถึง ๑๘.๐๐ น. ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิค -19)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,697,200