TH I EN
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน การนี้นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธี ณ วัดศรีสุดาราม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน
วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง นำภัตตาหารเพลและเจลล้างมือพระราชทานถวายแด่พระภิกษุที่เข้ารับถวายการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ และมอบให้บุคลากรวัดเจ้าหน้าที่ผู้จัดการศพ โดยมีพระเทพประสิทธิมนต์ วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การนี้นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี ณ วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4,125,820