TH I EN
แถลงข่าวสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง พระครูพิศาลสรนาท ผู้แทนสำนักเรียนวัดราชบพิธ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวโครงการเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ภายใต้ซื่อโครงการ "ธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม นำชาติสามัคคี" ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดสอบธรรมศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งจะมีการสอบทั่วประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยในสนามสอบส่วนกลาง ได้จัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน ได้ศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่ หลักคำสอนของพระพุทธองค์ตามหลักสูตรธรรมศึกษาและเข้าสอบธรรมศึกษาโดยพร้อมเพียงกัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่อง ความสงบสุข แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ต่อไปฯ

 

วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง พระครูพิศาลสรนาท...

Posted by สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ on Tuesday, November 17, 2020

 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1169401