TH I EN
ปริยัติสามัญสัมพันธ์เขต ๑๓ จริยางามตามมหายานวิถี


เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขต โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๓ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ "ปริยัติสามัญสัมพันธ์เขต ๑๓ จริยางามตามมหายานวิถี" ประกอบด้วย โรงเรียนหมื่นพุทธวิทยา จังหวัดเชียงราย โรงเรียนวัดมังกรกมลาวาส จังหวัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมโมราจ ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีพระอาจารย์จีนธรรมานุกร(เย็นเกา) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิทัตตาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมนี้มีนางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นางพัทธนันท์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก และคณะ เข้าร่วมในงานดังกล่าว

กิจกรรมการแข่งขันเป็นการแข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรมและการตอบปัญหาวิชาสามัญ ๘ กลุ่มสาระ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (E-testing) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย

๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย

๒. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์

๓. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์

๔. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนาธรรม

๕. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา

๖. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา

๗. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ

๘. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ

๙. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ

๑๐. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี

๑๑. การแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว

กดไลค์ กดแชร์ ❤

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

🔴ติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ที่

• แอดไลน์ : https://lin.ee/NjophJ หรือค้นหาด้วย ไลน์ไอดี : @onab.go.th

• ยูทูบ : youtube.com/c/สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

• เฟซบุ๊ก :

https://www.facebook.com/www.onab.go.th

🔴แผนที่การเดินทางมายัง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ พุทธมณฑล ถนน พุทธมณฑลสาย ๔ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 370,960