TH I EN
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน OTOP ระดับประเทศ ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 21 - 25 มกราคม 2566 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน  OTOP ระดับประเทศ ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พบกับ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ๔ ภาค ,นิทรรศการ "หมู่บ้านรักษาศีล5 ต้นแบบ ทั่วประเทศ",เลือกชมเลือกซื้อสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,145,148