TH I EN
ร่วมประชุมหารือโครงการ “พลิกฟื้นคืนพุทธ สุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิ” พระกากัน อโสโก(มาลิค) เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการ “พลิกฟื้นคืนพุทธ สุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิ” โดยมีนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารร่วมประชุมหารือ ณ ตึกตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

ร่วมประชุมหารือโครงการ “พลิกฟื้นคืนพุทธ สุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิ”

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระกากัน อโสโก(มาลิค) เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการ “พลิกฟื้นคืนพุทธ สุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิ” โดยมีนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารร่วมประชุมหารือ ณ ตึกตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ช่างภาพ : นางสาวธนาภรณ์ สุบรรเขียว นักประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,343,827