TH I EN
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดพระธาตุสบแวน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ให้แก่นางปราณี รอบจังหวัด พ.ศ. ... (ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดพระธาตุสบแวน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ให้แก่นางปราณี รอบจังหวัด พ.ศ. ...
(ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ตามแบบฟอร์ม คลิก!!!


ไฟล์เอกสารประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดพระธาตุสบแวน.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,345,049