TH I EN
พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร อดีตที่ปรึกษามหาเถรสมาคม

การนี้นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธี
ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) วัดปากน้ำ พระอารามหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ได้มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๕.๔๘ น. ณ ตึก ๘๔ ปี ชั้น ๖ (ตะวันตก) โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุ ๙๖ ปี ๓ เดือน ๑๔ วัน พรรษา ๗๖

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ไพศาลหิตานุหิตวิธาน ปฏิภาณสุธรรมภาณี ศรีสังฆโสภณ วิมลศีลาจารย์นิวิฐ ตรีปิฏกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดปากน้ำ พระอารามหลวง

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีนามเดิมว่า ช่วง สุดประเสริฐ เกิดเมื่อวันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีฉลู บ้านเลขที่ ๓๒ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบุตรของนายมิ่งและนางสำเภา สุดประเสริฐ
มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๔ คน คือ ๑.นายสี สุดประเสริฐ ๒.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง สุดประเสริฐ) ๓.น.ส.แฉล้ม สุดประเสริฐ ๔.นายจำปี สุดประเสริฐ พ.ศ.๒๔๓๗ (ถึงแก่กรรม พ.ศ.๒๕๔๗) และมีน้องร่วมมารดาอีก ๔ คน คือ ๑.นางอรุณ นาคมีพิษ ๒.นายบุญส่ง นาคมีพิษ ๓.นางทองใบ สนั่นทุ่ง ๔.น.ส.สังเวียน เจริญผล
บรรพชาเมื่ออายุได้ ๑๔ ปี ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีเถาะ ณ วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมีพระครูศีลาภิรัต (ทอง ธมฺมโชโต) วัดลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นอุปัชฌาย์
อุปสมบทเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ณ พัทธสีมาวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระครูบริหารบรมธาตุ (ป่วน เกสโร) วัดนางชี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูสมณธรรมสมาทาน เป็นกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายานามว่า “วรปุญฺโญ”
งานปกครอง
พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นเลขานุการสังฆนายก สมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตฺติโสภโณ)
พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ (พระอารามหลวง)
พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นรองเจ้าคณะภาค 3
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๖ เป็นเจ้าคณะภาค ๓ รวม ๒ สมัย
พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๘ เป็นเจ้าคณะภาค ๑๗ รวม ๓ สมัย
พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๗ เป็นเจ้าคณะภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๖๑ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๘ เป็นกรรมการ พ.ศ.ป.
พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๘ เป็นกรรมการ ศ.ต.ภ.
พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๘ เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๔ ประธานสมัชชามหาคณิสสร
พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ เป็นที่ปรึกษามหาเถรสมาคม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,699,233