TH I EN
การประชุมประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาครั้งที่๔/๒๕๖๔ โดยการประชุม On Line ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ On Site

วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเทพโมลี ผู้แทนประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มอบหมายให้ นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม On Line ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ On Site ณ ห้องประชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ ๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,271,406