TH I EN
บริษัท IRPC สนับสนุนน้ำมันสำหรับฌาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด ให้กับวัดต่างๆ

บริษัท IRPC สนับสนุนน้ำมันสำหรับฌาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด ให้กับวัดต่างๆ หากวัดใดประสงค์จะขอรับน้ำมัน แจ้งความประสงค์ตามแบบฟอร์มด้านล่างได้ค่ะ??

แบบฟอร์มขอรับการช่วยเหลือน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ฌาปนสถานผู้ประสบภัยจากโรคติดเชื้อ COVID-19  คลิกที่นี่


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,698,745