TH I EN
พิธีสาธยายพระไตรปิฎกบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมราชธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีสาธยายพระไตรปิฎกบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมราชธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ ณ พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยในพิธีดังกล่าว พระพรหมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาส ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวราราม ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สาธยายพระไตรปิฎกบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร จากนั้นประธานฝ่ายฆราวาสจึงนำพุทธศาสนิกชน ถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าไตร พระสงฆ์อนุโมทนา และกรวดน้ำตามลำดับ เป็นอันเสร็จพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,146,974