Breaking News
Home / Tag Archives: คำสั่ง/ประกาศ (page 3)

Tag Archives: คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้แก่พนักงานศาสนการฯ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้แก่พนักงานศาสนการฯ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

อ่านต่อ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๓๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำสั่ง

อ่านต่อ

ยกเลิก และแก้ไข คำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย)

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่  312/2559  เรื่อง  ยกเลิก และแก้ไข  คำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย) คลิกที่นี่เพื่อดูคำสั่ง

อ่านต่อ

การฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๖-๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

การฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๖-๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คลิกที่นี่

อ่านต่อ