Breaking News
Home / Tag Archives: คำสั่ง/ประกาศ (page 2)

Tag Archives: คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องเลื่อนพนักงานศาสนการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่  ๔๕๐/๒๕๕๙ คลิกที่นี่เพื่อดูคำสั่ง

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อพนักงานศาสนการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก สำหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานศาสนการ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

รายชื่อพนักงานศาสนการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก สำหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานศาสนการ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

อ่านต่อ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องเลื่อนพนักงานศาสนการ

คำสี่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ ๔๐๗/๒๕๕๙ คลิกที่นี่เพื่อดูคำสั่ง

อ่านต่อ