Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / การติดต่องานเกี่ยวกับ "วัด" / รายงานการขออนุญาติสร้างวัด เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562 รวม 63 ราย ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2563 มติที่ 102/2563

รายงานการขออนุญาติสร้างวัด เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562 รวม 63 ราย ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2563 มติที่ 102/2563

มติ มส. คลิ๊กที่นี่

รายงานการตั้งวัด คลิ๊กที่นี่

Check Also

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ตรวจสอบรายชื่อวัด ได้ที่นี้