Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / ค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้ / ค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้

ค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบให้สำนักงานพุทธมณฑล  จัดอบรมคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน  เพื่อให้อบรมคุณธรรมและจริยธรรม    คลิกที่นี่