Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พศจ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพฯ
img_2284

พศจ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพฯ

พศจ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพฯ

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศีอยุธยา จัดพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร และสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ ผ้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมพิธีกว่า ๓,๐๐๐ รูป/คน

Check Also

pariyat0031

พศจ.กาฬสินธุ์ประชุมคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พศจ.กาฬสินธุ์ประชุมคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์    วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา 13:00 น.ณ วัดอร่ามมงคลอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ …