Breaking News
Home / ข่าว / โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" / จังหวัดตราด จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

จังหวัดตราด จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ จังหวัดตราดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราด จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการเผยแผ่หลักธรรมสู่ชุมชน ตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เจ้าคณะภาค ๑๓ พระธรรมเจดีย์และคณะสงฆ์จังหวัดตราด ร่วมกับจังหวัดตราดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดตราด

 

อ่านต่อ!!..

Check Also

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน "วัด" เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา …