Breaking News
Home / ข่าว / แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง / รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกที่นี่

Check Also

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  คลิกที่นี่ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)  คลิกที่นี่