Breaking News
Home / ข่าว / แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง / ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (ไตรมาส 3)

ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (ไตรมาส 3)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาส 3)

แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกที่นี่

Check Also

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  คลิกที่นี่ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)  คลิกที่นี่