Breaking News
Home / ข่าว / แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง / ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (ไตรมาส 3)

ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (ไตรมาส 3)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาส 3)

แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกที่นี่

Check Also

iconcate-26

การดำเนินตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๐

คลิกที่นี่เพื่อดูรายงาน Related