Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ

Check Also

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๕ โครงการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๕ โครงการ