Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๕ โครงการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๕ โครงการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๕ โครงการ

Check Also

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๓ โครงการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๓ โครงการ