Breaking News
Home / ข่าว / แจ้งความประสงค์ขอย้าย(ระดับชำนาญการพิเศษ)

แจ้งความประสงค์ขอย้าย(ระดับชำนาญการพิเศษ)

แจ้งความประสงค์ขอย้า่ยข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 มีนาคม 2562 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ(EMS)
ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น. คลิกที่นี่

Check Also

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เว็บไซต์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒