Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เช่าบริการวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลพร้อมติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) โดยวิธีกรณีพิเศษ

ราคากลางเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เช่าบริการวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลพร้อมติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) โดยวิธีกรณีพิเศษ

pb0

Download เอกสาร คลิกที่นี่

Check Also

ราคากลางจ้างทำระบบเสียงตามสาย

คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศราคากลาง