Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางเช่าบริการอินเตอร์เน็ตเช่าระบบบูรณาการข้อมูล (Call Center) โดยวิธีกรณีพิเศษ

ราคากลางเช่าบริการอินเตอร์เน็ตเช่าระบบบูรณาการข้อมูล (Call Center) โดยวิธีกรณีพิเศษ

 

pb0

Download เอกสาร คลิกที่นี่

Check Also

ราคากลางจ้างทำระบบเสียงตามสาย

คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศราคากลาง