Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางเช่าบริการอินเตอร์เน็ตเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ของสำนักงานพระพุุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด โดยวิธีพิเศษ 

ราคากลางเช่าบริการอินเตอร์เน็ตเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ของสำนักงานพระพุุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด โดยวิธีพิเศษ 

pb0

Download เอกสาร คลิกที่นี่

Check Also

ราคากลางจ้างทำระบบเสียงตามสาย

คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศราคากลาง