Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางประกาศจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด

ราคากลางประกาศจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด

คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ๑๒ ครอบครัว จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง