Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ ได้มาตรฐานน้ำดื่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ ได้มาตรฐานน้ำดื่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

pb0

Download เอกสาร คลิกที่นี่

Check Also

ราคากลางจ้างทำระบบเสียงตามสาย

คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศราคากลาง