Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและอาคารหอประชุมมหาเถรสมาคม

ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและอาคารหอประชุมมหาเถรสมาคม

คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศ

Check Also

ราคากลางเช่ารถยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน

ราคากลาง เช่ารถ ๓ คัน  คลิกที่นี่