Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2558 ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่) โดยวิธีกรณีพิเศษ

ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2558 ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่) โดยวิธีกรณีพิเศษ

pb0

Download เอกสาร คลิกที่นี่

Check Also

ราคากลางน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 1-19 ก.ย.2560

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ Related