Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2558 ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่) โดยวิธีกรณีพิเศษ
centerprice

ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2558 ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่) โดยวิธีกรณีพิเศษ

pb0

Download เอกสาร คลิกที่นี่

Check Also

centerprice

ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เนื่องในงานวันอาสาฬหบูชา ปี 2560

Related