Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือคุยกับโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 6,000 เล่ม (สำนักผู้ตรวจราชการ) โดยวิธีกรณีพิเศษ

ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือคุยกับโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 6,000 เล่ม (สำนักผู้ตรวจราชการ) โดยวิธีกรณีพิเศษ

pb0

Download เอกสาร คลิกที่นี่

Check Also

ราคากลางจ้างทำระบบเสียงตามสาย

คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศราคากลาง