Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางซื้อเครื่องอัฐบริขาร จำนวน 4 รายการ (กลุ่มบูรณะพัฒนาวัดและศาสนสงเคราะห์) โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลางซื้อเครื่องอัฐบริขาร จำนวน 4 รายการ (กลุ่มบูรณะพัฒนาวัดและศาสนสงเคราะห์) โดยวิธีตกลงราคา

pb0

Download  เอกสาร คลิกที่นี่

Check Also

ราคากลางจ้างทำระบบเสียงตามสาย

คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศราคากลาง