Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางซื้อถุงหรือกระเป๋าใส่เอกสารโครงการพัฒนานักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลางซื้อถุงหรือกระเป๋าใส่เอกสารโครงการพัฒนานักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ โดยวิธีตกลงราคา

pb0

Download  เอกสาร คลิกที่นี่

Check Also

ราคากลางน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 1-19 ก.ย.2560

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ Related