Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางซื้อถุงหรือกระเป๋าใส่เอกสารโครงการพัฒนานักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลางซื้อถุงหรือกระเป๋าใส่เอกสารโครงการพัฒนานักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ โดยวิธีตกลงราคา

pb0

Download  เอกสาร คลิกที่นี่

Check Also

ราคากลางจ้างทำระบบเสียงตามสาย

คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศราคากลาง