Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางจ้างบริการด้านประชาสัมพันธ์ จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปบทความประชาสัมพันธ์ทางสือสิ่งพิมพ์ (กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่) โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลางจ้างบริการด้านประชาสัมพันธ์ จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปบทความประชาสัมพันธ์ทางสือสิ่งพิมพ์ (กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่) โดยวิธีตกลงราคา

pb0

Download  เอกสาร คลิกที่นี่

Check Also

ราคากลางน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 1-19 ก.ย.2560

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ Related