Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางจ้างบริการด้านประชาสัมพันธ์ จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปบทความประชาสัมพันธ์ทางสือสิ่งพิมพ์ (กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่) โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลางจ้างบริการด้านประชาสัมพันธ์ จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปบทความประชาสัมพันธ์ทางสือสิ่งพิมพ์ (กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่) โดยวิธีตกลงราคา

pb0

Download  เอกสาร คลิกที่นี่

Check Also

ราคากลางจ้างทำระบบเสียงตามสาย

คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศราคากลาง