Breaking News
Home / ข่าว / คำสั่ง / ประกาศ / แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๔๗๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

คลิกที่นี่

Check Also

แจ้งความประสงค์ขอย้ายระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ / ทั่วไป

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอย้าย ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ และ ประเภททั่วไป ส่งคำร้องขอย้ายทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ วันที่ 19 -25 มีนาคม ในวันและเวลาราชการ หรือส่งไปรษณีย์ ด่วนที่สุด …