Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / คำสั่ง / ประกาศ / ผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

ผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
ผู้ที่ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่