Breaking News
Home / ข่าว / คำสั่ง / ประกาศ / การกำหนดจำนวนครั้งของการลา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

การกำหนดจำนวนครั้งของการลา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ/วันเวลาสถานที่สอบ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิ๊กที่นี้