Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวสำนักพุทธ / เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประชุมในวันที่  21  สิงหาคม  2552  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมด้านทิศตะวันออก  ชั้น  2  หอประชุมพุทธมณฑล

 

 

Check Also

แผนที่เส้นทางการเดินทางมามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เดิม) ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

แผนที่เส้นทางการเดินทางมามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เดิม) ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ …