Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวสำนักพุทธ / พศ.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นพร้อมปรับโครงสร้าง

พศ.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นพร้อมปรับโครงสร้าง

ผอ.พศ.  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น  พร้อมปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานฯ  ใหม่ (รวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)  ซึ่งขณะนี้  คณะกรรมการ  ได้ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง  ณ  ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยคณะกรรมการจะรายงานความคืบหน้าให้เพื่อนข้าราชการได้ทราบเป็นระยะ

Check Also

แผนที่เส้นทางการเดินทางมามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เดิม) ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

แผนที่เส้นทางการเดินทางมามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เดิม) ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ …